Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 09 augusti 2018

Språkintroduktion
profil naturvetenskap

Språkintroduktion ger dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion är individuellt anpassad efter varje elevs behov.

Språkintroduktion med profil Naturvetenskap är för dig som uppnått målen i åk 6 i svenska som andraspråk. Profilen är sökbar för dig som har ett godkänt betyg i matematik för år 9 och hos oss får du börja läsa gymnasiematematik.

I våra välutrustade laborationssalar för biologi, fysik och kemi får du tillfälle att praktiskt pröva många av de teorier som är användbara i ämnena. Alla våra lärare är legitimerade och arbetar för att ge dig en god grund för de fortsatta studierna. Som elev får du låna en dator av skolan under din studietid.

Mer information om utbildningen får du hos din studie- och yrkesvägledare på grundskolan.

Vill du veta mer?
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter. * (obligatorisk)
Vi behöver dina personuppgifter (namn och e-post) för att kunna svara på din fråga. Läs mer om hur Malmö stad handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du har som medborgare på malmo.se/personuppgifter.

Foto: Jesper Lindgren