Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 22 januari 2020

Utvecklingssamtal 3 mars

Till vårdnadshavare och elever i alla klasser.

Till vårdnadshavare och elever i alla klasser

Vi inbjuder härmed till samtal med lärare om lärandet. De flesta samtal äger rum den 3 mars, men några lärare erbjuder även samtalstid vid andra tillfällen.

Ni bokar tider med undervisande lärare genom elevens konto i google MaApps. Eleven får en länk från varje lärare, boka högst 6 tider.
Bokningen är öppen 3 februari, boka tider senast den 26 februari.

För de kurser som eleven har avslutat kommer eleven att kunna se betygen i Dexter.

Omdömen för pågående kurser hittar ni också i Dexter.

Så här hittar ni omdömena:

Gå in i Dexter, klicka på ”utvecklingssamtal”, välj ”bedömningsomgång/utvecklingssamtal” till vänster i menyn, Klicka på länken ”Skriv ut alla bedömningar/utvecklingssamtal”.

När det gäller omdömena så har eleverna bedömts på fyra olika nivåer, ”Visat utförliga och nyanserade kunskaper”, ”Visat utförliga kunskaper”, ”Visat översiktliga kunskaper/visst handlag” och ”Ännu ej uppnått målen”.

Vid eventuella frågor kontakta Katarina Pijarowska (skolsekreterare)
tel. 040-34 66 22.

Hjärtligt välkomna!

Eva Daun
Rektor

Foto: Frasse Franzén