Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 20 februari 2019

Utvecklingssamtal 20 mars

Till vårdnadshavare och elever i alla klasser.

Vi inbjuder härmed till samtal med lärare om lärandet. De flesta samtal äger rum den 20 mars, men några lärare erbjuder även samtalstid vid andra tillfällen.

Ni bokar tider med undervisande lärare genom elevens konto i google MaApps. Eleven får en länk från varje lärare, boka högst 6 tider.
Bokningen är öppen 26 februari, boka tider senast den 14 mars.

För de kurser som eleven har avslutat kommer eleven att kunna se betygen i Dexter.

Omdömen för pågående kurser hittar ni också i Dexter.
Så här hittar ni omdömena:

Gå in i Dexter, klicka på ”utvecklingssamtal”, välj ”bedömningsomgång/utvecklingssamtal” till vänster i menyn, Klicka på länken ”Skriv ut alla bedömningar/utvecklingssamtal”.

När det gäller omdömena så har eleverna bedömts på fyra olika nivåer, ”Visat utförliga och nyanserade kunskaper”, ”Visat utförliga kunskaper”, ”Visat översiktliga kunskaper/visst handlag” och ”Ännu ej uppnått målen”.

Vid eventuella frågor kontakta Katarina Pijarowska (skolsekreterare)
tel. 040-34 66 22.

Hjärtligt välkomna!

Eva Daun

Rektor
Foto: Frasse Franzén