Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 16 oktober 2019

Utvecklingssamtal 13 nov

Till vårdnadshavare och elever i alla klasser.

Vi inbjuder härmed till samtal med mentor om skolsituationen. De flesta samtal äger rum den 13 november, men några mentorer erbjuder även samtalstid vid andra tillfällen.

Ni bokar tider genom elevens konto i google MaApps.
Eleven får en länk från sin mentor, boka endast en tid
och endast med en mentor.

Bokningen är öppen 22/10 och stänger den 7/11.

Meddela mentorn om ni kommer senast 5 november 2018

Hjärtligt välkomna!

Eva Daun
Rektor

Foto: Frasse Franzén