Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 07 november 2018

Föräldramöte åk 2

Inbjudan till föräldramöte åk 2

Vi bjuder in föräldrar till elever i åk 2 till föräldramöte den 16 oktober 2018 kl. 18.00 i skolans aula.

Skolledningen och skolans studie-och yrkesvägledare kommer att informera om:

  • Vad som händer när en elev fyller 18 år (t.ex. kring information)
  • Vad som händer när en elev har hög frånvaro
  • Skillnaden på examensbevis och utdrag ur betygskatalog
  • Meritpoängsystemet (inför ansökan till universitet och högskola)
  • Utökat program och effekter av det

Meddela mentor om ni kommer senast den 12 oktober.

Välkomna!

Eva Daun, Rektor
S:t Petri skola

Foto: Frasse Franzén