Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 13 maj 2020

Information till vårdnadshavare

Nu är äntligen upplägget för årets utspark klart.

Skolledningen kommer skicka hem information om hur anhöriga ska gå tillväga, vilken grind de ska gå in och ut genom samt vilken plats de ska stå på.

Eleverna ska samlas på skolans baksida 25 minuter före utsparken. De kommer slussas in, en och en, till skolans aula av skolans personal.

I skolans aulan kommer mentor(er)/biträdande rektor och rektor hålla tal och vi kommer genomföra en gemensam mösspåtagning. Därefter slussas eleverna ned till skolans entrédörr där de kommer släppas ut på skolans trappa.

Utsparken kommer streamas så att vänner och anhöriga som inte kan vara på plats kan följa. Utöver det kommer elevkåren att fotografera och avgångseleverna kommer få ta del av dessa bilder.

Vi uppmanar elever och anhöriga att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, d v s

  • Håll fysiskt avstånd till varandra, minst 2 meter.
  • Tvätta händerna ofta, i minst 20 sek i varmt vatten
  • Nysa och hosta i armvecket
  • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga besvär

Tider för utsparkarna:

Måndag 1 juni:

13:00 NA17A
14:00 NA17B
15:00 NA17C
16:00 NA17D
17:00 NA17E

Tisdag 2 juni:

13:00 SA17A
14:00 SA17B
15:00 SA17C
16:00 SA17D
17:00 SA17E

Eva Daun
Rektor

 

 

Eleverna på S:t Petri skola är mogna och tar ansvar. Vi vill ändå ha kontakt med dig som är vårdnadshavare. Du känner ditt barn väl och kan ge råd och stöd under gymnasietiden.

I början av läsåret får våra nya elever en hel del information som delas ut i skolan. Ta del av den och vi svarar gärna på dina frågor. I materialet som delas ut finns kontaktuppgifter till alla medarbetare. Mentorn i den klass där ditt barn går bjuder in till utvecklingssamtal.

Efter att ditt barn har fyllt 18 får vi inte längre aktivt ta kontakt med dig, men du är alltid välkommen att ringa eller mejla oss. Uppgifter om betyg, omdömen och frånvaro är alltid tillgängliga om du frågar efter det.

En gång per termin bjuds du och ditt barn in till utvecklings-samtal. På höstterminen 12 november är det klassens mentor som håller i samtalet och på vårterminen 3 mars bokar du och ditt barn in de lärare som ni vill prata med.

I Dexter kan du själv anmäla frånvaro och se frånvaro. Du kan välja att aktivera SMS-tjänst eller mejl. Då får du ett meddelande när det finns frånvaro registrerad.

Dexter inloggning skickas hem till vårdnadshavare i annat fall kontakta skolsekreterare Katarina Pijarowska tel. 040-346622
eller maila katarina.pijarowska@malmo.se

Våra elever är studiemotiverade och har fått en god grund att stå på från grundskolan. Ibland finns det behov av att träffas för att diskutera ett problem kring studierna. Kanske är det någon kurs som är svårare än väntat? Då kallar vi till studiekonferens. Klassens mentor, ditt barn och du samt biträdande rektor deltar. Ofta deltar även speciallärare, SYV, kurator och/eller skolsköterska. Det beror på vad vi ska diskutera. Om du vill att vi träffas ber vi dig att ta kontakt med klassens mentor.

S:t Petri föräldraförening är helt fristående. Vår uppgift är att verka  för ett förtroendefullt samarbete mellan föräldrar, elever, ledning och personal vid skolan.

Våra intäkter, endast i form av medlemsavgifter, går oavkortat till ändamål som ska ge stöd och inspiration till eleverna. Vi har under åren bekostat föredragshållare, gett bidrag till spex och musik vid skolavslutningar eller till utrustning som kommer våra ungdomar tillgodo.

Kontakt till föräldraföreningen: stpetriff@gmail.com

Gymnasieelev sitter och skriver.

Foto: Freddy Billqvist