Malmö Stad Logotyp

Uppdaterad: 20 september 2018

Sjukanmälan och frånvaro

ANMÄLAN FRÅNVARO
Tel: 040-684 94 42

Sjukanmälan är obligatorisk.

INLOGGNING VÅRDNADSHAVARE

Logga in på Dexterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan ska ske senast klockan 09.00 varje dag du är frånvarande. Om du som elev inte är anmäld som frånvarande räknas frånvaron som ogiltig. 

Sjukanmälan

Sjukanmälan för icke-myndig elev görs av vårdnadshavare via telefon eller Dexter dagligen under sjukfrånvaron eller för flera dagar i följd om det är uppenbart att frånvaron kommer att dra ut på tiden.

Frånvaro av annan anledning än anmäld sjukdom eller beviljad ledighet accepteras ej.

Dexter inloggning skickas hem till vårdnadshavare i annat fall kontakta skolsekreterare Katarina Pijarowska tel. 040-346622
eller maila katarina.pijarowska@malmo.se


Frånvaro – rutiner och regler

Elevers frånvaro registreras (sjukdom, ogiltig frånvaro, sen ankomst med mera). Frånvaron granskas var fjärde vecka.

Om du är borta från skolan utan att vara sjuk eller ledig, eller utan att någon lärare har sagt ja till det, räknar CSN det som ogiltig frånvaro. Då kan du bli av med studiebidraget.

Bidrag från Försäkringskassan påverkas då studiebidrag stoppas för elev. Vid längre eller upprepad sjukfrånvaro kan skolan begära läkarintyg.


Ledighet

Mentorn kan bevilja ledighet för högst tre dagar i följd och för sammanlagt sex dagar under ett läsår. Längre ledighet kan beviljas av rektor. Blankett finns att hämta i receptionen. Ledighet beviljas bara om det finns starka skäl! En förutsättning är också att du har goda studieresultat och själv tar igen det du missar under ledigheten!

VILL DU VETA MER OM GYMNASIET?

malmo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer övergripande information om gymnasieskolan; busskort, prövningar, elevhälsa, studiebidrag, försäkring med mera.

Foto: Colourbox.com